Welkom » Vergoedingen

Let op: per 1 januari 2022 is er een nieuwe manier waarop uw behandeling gedeclareerd en betaald wordt: Het zorgprestatiemodel! Informatie hierover kunt u hier vinden. 

Vergoedingen 2022:

Binnen de BasisGGZ is psychologische zorg verzekerd wanneer er sprake is van een psychische stoornis. In dat geval wordt de zorg vergoed door een zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. Let wel op: uw eigen risico per jaar van 385 euro wordt wel aangesproken. Dus als u nog geen medische kosten gemaakt heeft, moet u de 385 euro bekostigen. 

Ondanks dat het bekostigingssysteem gaat veranderen in 2022 BLIJFT het belangrijk bij welke zorgverzekering u verzekerd bent of u de behandeling helemaal of gedeeltelijk vergoed krijgt. 

Ik heb niet met alle zorgverzekeraars een contract, net als vorig jaar. 

 

In het geval dat u bij een andere zorgverzekeraar verzekerd bent, - dan ben ik een ongecontracteerde zorgverlener. In dat geval krijgt u per maand een rekening van de zorgprestaties van de afgelopen maand. Dit is het dan het NZA tarief. U krijgt van mij per maand een betaalverzoek over die factuur.

Daarnaast dient u de rekening in bij uw zorgverzekeraar. U krijgt dan ongeveer tussen de 60 en 70% van het NZA tarief vergoed. Het verschil tussen wat u vergoed krijgt en wat u mij betaalt is uw eigen bijdrage!

Wanneer in het eerste of tweede gesprek blijkt dat u meer of andere zorg nodig heeft dan in de BasisGGZ geboden kan worden, wordt u terugverwezen naar uw huisarts en wordt overlegd met de huisarts. Deze gesprekken zullen dan gedeclareerd worden onder ‘Onvolledig behandeltraject’.  Wellicht wordt u verwezen naar de Specialistische GGZ. 

 

     Overig product

    Als er geen sprake is van een stoornis en/of dat de problematiek niet onder de verzekerde zorg valt, zijn de kosten voor het gesprek/ het behandeltraject voor uzelf. Dit heet een 'overig product'; het betreft een gesprek van 60 minuten (naast administratietijd) en kost €114,41. Ook dit is vastgesteld door het NZa.

    Betalingsvoorwaarden

    Betalingsvoorwaarden kunt u  hier vinden. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van het onderzoek en/of de behandeling worden geannuleerd. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak, zal ik de gereserveerde tijd in rekening brengen (€ 50,-)