Welkom » Vergoedingen

Let op: per 1 januari 2022 is er een nieuwe manier waarop uw behandeling gedeclareerd en betaald wordt: Het zorgprestatiemodel! Informatie hierover kunt u hier vinden. 

Vergoedingen 2022:

Binnen de BasisGGZ is psychologische zorg verzekerd wanneer er sprake is van een psychische stoornis. In dat geval wordt de zorg vergoed door een zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. Let wel op: uw eigen risico per jaar van 385 euro wordt wel aangesproken. Dus als u nog geen medische kosten gemaakt heeft, moet u de 385 euro bekostigen. 

Ondanks dat het bekostigingssysteem gaat veranderen in 2022 BLIJFT het belangrijk bij welke zorgverzekering u verzekerd bent of u de behandeling helemaal of gedeeltelijk vergoed krijgt. 

Ik heb niet met alle zorgverzekeraars een contract, net als vorig jaar. 

 

In het geval dat u bij een andere zorgverzekeraar verzekerd bent, - dan ben ik een ongecontracteerde zorgverlener. In dat geval krijgt u per maand een rekening van de zorgprestaties van de afgelopen maand. Dit is het dan het NZA tarief. U krijgt van mij per maand een betaalverzoek over die factuur.

Daarnaast dient u de rekening in bij uw zorgverzekeraar. U krijgt dan ongeveer tussen de 60 en 70% van het NZA tarief vergoed. Het verschil tussen wat u vergoed krijgt en wat u mij betaalt is uw eigen bijdrage!

Vergoedingen 2021:

Behandelingen binnen de BasisGGZ (Basis Geestelijke GezondheidsZorg)

Binnen de BasisGGZ is psychologische zorg verzekerd wanneer er sprake is van een psychische stoornis. In dat geval wordt de zorg vergoed door een zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. Na de intake wordt gekozen tussen 3 trajecten. Zorgverzekeraars spreken van ‘producten’. Dit betreft Basis-Kort, Basis-Middel of Basis-Intensief. Welk traject u volgt is afhankelijk van de aard, complexiteit, risico en ernst van uw zorgvraag. 

Wanneer in het eerste of tweede gesprek blijkt dat u meer of andere zorg nodig heeft dan in de BasisGGZ geboden kan worden, wordt u terugverwezen naar uw huisarts en wordt overlegd met de huisarts. Deze gesprekken zullen dan gedeclareerd worden onder ‘Onvolledig behandeltraject’.  Wellicht wordt u verwezen naar de Specialistische GGZ. 

Verzekerde of onverzekerde zorg
Ik had vorig jaar, 2021,  contracten met Zilveren Kruis Achmea, DSW en Menzis. Als u verzekerd bent bij een van deze verzekeraars geldt een volledige vergoeding van het afgesproken traject waarbij uw eigen risico van 385 euro wordt aangesproken. De datum waarin een traject start is bepalend voor het aanspreken van het eigen risico. Bent u in 2020 een traject begonnen, dan wordt uw eigen risico van 2020 aangesproken.  

  In het geval dat u bij een andere zorgverzekeraar verzekerd bent, - dan ben ik een ongecontracteerde zorgverzekeraar. In dat geval krijgt u van mij een rekening over het afgesproken traject. Dit is het hele NZA tarief. U dient de rekening in bij uw zorgverzekeraar in. U krijgt dan ongeveer tussen de 60 en 70% van het NZA tarief vergoed. Hieronder vindt u de verschillende NZA tarieven van de verschillende trajecten. Dit gaat dus nog over 2021

  2021
  Basis Kort € 522,13
  Basis Middel € 885,01
  Basis Intensief € 1434,96
  Onvolledig behandeltraject € 228,04

  Let op!! Per traject wordt er naast de gesprekken (face-to-face) ook tijd gereserveerd voor andere bezigheden die te maken hebben met de behandeling (behandelplan schrijven, brieven versturen, dossier aanmaken, maar ook telefonisch en email contact).

  Ook hierbij geldt: de datum waarin een traject start is bepalend voor het aanspreken van het eigen risico. Bent u in 2020 een traject begonnen, dan wordt uw eigen risico van 2020 aangesproken.  

  Overig product

  Als er geen sprake is van een stoornis en/of dat de problematiek niet onder de verzekerde zorg valt, zijn de kosten voor het gesprek/ het behandeltraject voor uzelf. Dit heet een 'overig product'; het betreft een gesprek van 60 minuten (naast administratietijd) en kost €114,41. Ook dit is vastgesteld door het NZa.

  Betalingsvoorwaarden

  Betalingsvoorwaarden kunt u  hier vinden. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van het onderzoek en/of de behandeling worden geannuleerd. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak, zal ik de gereserveerde tijd in rekening brengen (€ 50,-)